Heeswijk te Voorburg

 

Locatie

Het buiten Heeswijk lag aan de Vliet, ongeveer ter plaatse van de Fontijnkerk, aan de Fonteynenburghlaan in Voorburg.  

Google Maps
Grotere kaart weergeven

 

Ontstaan 

Heeswijk kreeg zijn naam in 1751 toen Hendrik van Hees, onder andere heer van de Tempel bij Rotterdam, eigenaar werd. Daarvoor stond Heeswijk bekend onder de namen Oranjeburch en Doeslust.

Geschiedenis 

De buitenplaats heeft waarschijnlijk een hoeve als uitgangspunt gehad, die in de zeventiende eeuw tot buitenplaats werd uitgebouwd. 

Heeswijk werd in 1958 gesloopt.

Eigenaar/
bewoners

in 1751 werd Hendrik van Hees eigenaar.

In 1883 werd de welgestelde gepensioneerde officier Lucas Everhard Hekmeyer eigenaar van Heeswijk.

Huidige situatie

Van Heeswijk is niets over, behoudens een paar monumentale bomen bij de kerk die misschien nog overblijfselen van de landschappelijke parkaanleg zijn.

Stille getuigen 

Een aantal interessante elementen is elders wel bewaard gebleven, zoals een door beeldhouwer Pier Pander gemaakte fontein, nu bij Huis De Werve. 

Op de begraafplaats Oud Eik en Duinen in Den Haag staat het mausoleum van LE. Hekmeyer, rond de eeuwwisseling eigenaar van Heeswijk. Het ronde, in klassieke vormen opgetrokken tempeltje had een voorname plaats in het park van de buitenplaats. Gecanneleerde zuilen dragen een architraaf waarin de spreuk 'Wo deine Asche ruhet, da walte Deine Geist' is uitgebeiteld. Onder de koepel is een sokkel, waarop Hekmeyers urn staat opgesteld. Hekmeyer was in 1903 de eerste Nederlander die zich liet cremeren.

Foto's

(Archief Leidschendam-Voorburg)

Foto  1:  Buitenplaats Heeswijk anno 1723
Foto  2:  Park van  Heeswijk anno 1929
Foto  3:  Buitenplaats Heeswijk anno 1947
Foto  4:  Buitenplaats Heeswijk anno 1948

Foto  5:  Buitenplaats Heeswijk anno 1950
Foto  6:  Door Pier Pander gemaakte fontein bij De Werve anno 1968

Bronnen Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid Holland

 

2003 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 08-07-2008