Buitenplaats Elsenburg te Rijswijk. 

Locatie

Buitenplaats Elsenburg lag aan het Jaagpad richting Delft.

Google Maps


Grotere kaart weergeven

Ontstaan 

In 1730 werd, voor zover bekend, voor het eerst de naam "Elsenburg" gebruikt voor een buitenplaats.

Geschiedenis 

Elsenburg bestond in 1730 uit een Heerenhuys, een voortuyn, een tuynmanswoonhuys, een steenschuur en een schuytenhuys. Ook behoorde er nog warmoesland, een boomgaard en een vijver bij het landgoed. Alles tezamen 4 en een half morgen (bijna 4 ha), in de Plaspoelpolder van de Delftse Trekvaart (Vliet) tot de Moolensloot.

"Elsenburg" werd verkocht op 2 Februari 1730 voor 4.725 gulden.

In 1752 werd de buitenplaats te Rijswijk geveild en verkocht. Het werd toen aangeduid als een Hofstede of Buitenplaats bestaande uit een heerenhuys met verscheyde vertrekken. Er was een voortuin, een tuinmanswoonhuis en een stenen schuur. Met warmoesland en vijver besloeg het 4 morgen. Het was dus vrijwel niet veranderd, de prijs bedroeg nu 3.150 gulden. Koper was Gerrit Groeneveld, een koopman uit Rotterdam, hij bleef wel in Rotterdam wonen. Op 31 Maart 1753 kocht Gerrit Groeneveld 6 morgen wei of hooiland bij de Kleiweg (nu Sir. W. Churchilllaan) voorwaarde daarbij was "dat de eigenaren van Elsenburg" ten eeuwigen dagen zullen hebben het recht van overpad naar en wederom van de Kleiweg. Deze koop werd gesloten voor 2200 gulden. Dit overpad werd door velen gebruikt om naar de kerk in het dorp Rijswijk te gaan, het bestaat nu nog als het Elsenburgerlaantje, ook wel het Elsenburger kerkepad genoemd.

Op 2 april 1787 koopt Gilles Groeneveld uit de boedel van wijlen Gerrit Groeneveld de hofstede of buitenplaats genaamd Elsenburg, bestaande uit een heerenhuys, enz, groot te samen 4 morgen, en nog verschillende andere landerijen, tezamen groot 47 morgen, 2 hont en  150 roede.

Op 17 Maart 1828 diende er een belastingzaak. Cornelis van der Vree te Wateringen vroeg vrijstelling van de grondbelasting van zijn Buitenplaats Elsenburg te Rijswijk, omdat hij dat woonhuis reeds in November 1827 had gesloopt en geheel weggeruimd. Inmiddels was er aan het eind van het overpad aan de Kleiweg een nieuwe Elsenburg gebouwd, een boerderij. Deze boerderij was bewoond en in gebruik tot 1950 toen de gemeente dit Elsenburg aankocht in verband met de aanleg van bedrijventerrein "de Plaspoelpolder".

De toenmalige bewoner J. Rodenburg mocht er blijven wonen tot 1 Januari 1956, waarna ook dit Elsenburg werd gesloopt.

Huidige situatie

Op de plaats van het landgoed is een recreatie terrein aangelegd met de naam "Het Elsenburgerbos".

Foto's 

Gemeentearchief

Rijswijk

Foto  1:  Boerderij Elsenburg anno 1924
Bronnen 

Archieven van dhr Th. B. W. van der Kooij

Jaarverslag 1962-1963 Stichting museum Rijswijk

2005 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 30-06-2008