Duivestein te Voorburg

 

Locatie

Aan de Veurselaan te Voorburg, staan West- en respectievelijk Oost-Duivestein, twee boerderijen die ooit behoorden tot het buiten Duivestein, ook wel Klein-Duvenvoorde genoemd.

 

Google Maps
Grotere kaart weergeven

 

Ontstaan 

De geschiedenis van de buitenplaats gaat terug eind veertiende eeuw, toen Dirck van Duvenvoorde dit deel van het Duivenvoordense erfgoed in leen ontving van zijn oudste broer Arent.

Geschiedenis 

In 1606 werd het sterk in verval geraakte herenhuis afgebroken Hierbij kwamen zeer zware fundamenten aan het licht, waaruit afgeleid kan worden dat er nog een ouder, omvangrijk gebouw op dezelfde plaats gestaan moet hebben. Er werd een nieuw landhuis met twee boerderijen gebouwd, West- en Oost-Duivesteyn. 

Na het overlijden van Uitenhage de Mist vond er in 1628 een splitsing plaats van het landgoed. Zijn weduwe erfde "een seeckere wooninghe ende landen genaemt Duivesteyn"; West-Duivesteyn, met een oppervlak van 26 morgen, 1 hont werd nagelaten aan de oudste zoon Ulrich of Diederik; Oost-Duivesteyn kwam in het bezit van zoon Johan.

Op 2 juni 1765 werd verkocht: het herenhuis, de stalling, plantagi en boerenhuis met 28 morgen land aan dr. Johannes Eusedius Voet, heer van Vormiselle, voor de som van 9843 gulden, 18 stuivers en 2 penningen.

West-Duivestein was een boerderij met herenhuis, zoals is op te maken uit de beschrijving in een koopakte van 1808: 'Een aller aangenaamst buitenverblijf, genaamd West-Duivestein, [.. .] bestaande uit een heerenhuis, stalling, koetshuis, tuinmanswoning, welaangelegen plantage, boomgaarden, moestuinen, broeierijen, menagerie, vinkenbaan, etc. Daaraan annex een kapitale bouwmanswoning, stalling voor 28 koebeesten, 2 hooibargen, schuur, etc [...]'. Via een laan was de Vliet te bereiken, waar een koepel stond. Van parkaanleg was nauwelijks sprake.  

Het herenhuis West-Duivesteyn lag naast de gelijknamige boerderij en bestond op de begane grond uit een grote eetzaal, een voorhuis met opkamer, een ruime keuken en een grote kelder met wijn- en bierstellingen. De opkamer heeft als enig overblijfsel van het oude herenhuis nog deel uitgemaakt van de boerderij tot de afbraak in 1987. Onder deze kamer bevond zich een kelder met een plafond met diverse tongewelfjes (18de eeuws). Op de eerste verdieping was een grote slaapkamer, een groene kamer en twee slaapkabinetten, vervolgens nog een slaapkamer boven de keuken en een galerij met een open haard. Op zolder bevonden zich de kamers van het inwonend personeel.

In 1848 werd het herenhuis West-Duivesteyn afgebroken op de al genoemde opkamer na.

Bij een openbare verkoop in 1857 werd het goed als volgt omschreven: "de bouwmanswoning bestond uit een woonhuis met stalling voor 28 koeien en 3 paarden, een kaarmolen, een stenen schuur waarin een wagenschuur, paardestalling en varkenshok, tuin, boomgaard, bepoting en beplanting met land tot aan de Schenkwetering".

Duivestein werd in 1931 verkocht aan een grondexploitant en raakte nadien bebouwd. De boerderijen kwamen in 1955 in handen van de gemeente Voorburg.  

 

Huidige situatie

Boerderij Oost-Duivestein, een rijksmonument, is bewaard is gebleven en niet te bezichtigen.

 

West-Duivestein is in 1987 gesloopt, maar als appartementencomplex in min of meer oorspronkelijke vormen herbouwd.

 

Foto's

Prent  1:  Voorzijde Duivestein anno 1725

Prent  2:  Achterzijde Duivestein anno 1725

Foto   3:  West-Duivestein anno 1964

Foto   4:  Oost-Duivestein anno 2002

 

Bronnen Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid Holland

Archeologische Werkgroep Voorburg

 

2005 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 29-06-2008