Duinzigt te Oegstgeest

 

Locatie

Aan de Rhijngeesterstraatweg liggen het huis Klein-Curium en het bos van Wijckerslooth die vroeger deel uitmaakten van de buitenplaats Duinzigt.

 

Google Maps
Grotere kaart weergeven

 

Ontstaan 

Het was Cornelius Lodovicus baron van Wijckerslooth die deze buitenplaats in 1835 kocht en er een nieuw landhuis, ook met de naam Duinzigt, liet bouwen.

Geschiedenis 

De oorspronkelijke Hofstede Duinzigt werd in 1709 gesticht op een stuk grond dat door aankopen van latere eigenaren verder werd uitgebreid. De tuin rondom het huis zal toen onder invloed van de formele tuin kunst zijn aangelegd, terwijl het overige grondgebied uit weilanden bestond.

Door vererving kwam Duinzigt in 1806 in handen van Cypriana Anna Margaretha van Royen. Zij verzocht tuinarchitect J.D. Zocher sr. het geheel op landschappelijke wijze in een wandelbos te veranderen.

Het later in verval geraakte huis werd in de Eerste Wereldoorlog afgebroken. 

 

Huidige situatie

Van de uit de achttiende eeuw bestaande hofstede Duinzigt is het huis aan de straatzijde, thans Klein-Curium geheten en het oude toegangshek bewaard gebleven.

 

Huidige doeleinden 

Het bos met zijn kronkelende vijvers en slingerende paden werd door de gemeente in 1949 aangekocht en voor het publiek opengesteld.

Foto's   

 

Prent  1:  Duinzigt anno 1855

Bronnen Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid Holland

 

2003 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 29-06-2008