Duindigt te Wassenaar

 

Locatie

Duindigt ligt aan de Waalsdorperlaan in Wassenaar op de grens met Den Haag

 

Google Maps
Grotere kaart weergeven

 

Ontstaan 

Begin zeventiende eeuw lagen op de plaats van het latere landgoed Duindigt twee boerderijen naast elkaar. De zuidelijke hoeve ontwikkelde zich tot een buitenplaats, de andere 'vanouds genaamd Waasdorp op den Aschhoop geleegen' bleef als agrarisch bedrijf in gebruik.

Geschiedenis 

Op de hoogheemraadschapkaart van Delfland door N. Cruquius uit 1712 staat het als 'Lusthof aangeduide Duindigt afgebeeld als een buitenhuis in een omgrachte tuin. Tussen deze tuin en de Waalsdorperlaan bevonden zich bossen en een oranjerie met siertuin. Van deze aanleg resteert aan de Waalsdorperlaan nog een omgracht sterren bos met waterpartij, mogelijk de restanten van een barokke waterkom. 

In 1797 wordt Duindigt bij openbare verkoping verkocht en als volgt omschreven. "De zeer aanzienlijke Hofsteede Duyndigt bestaande in een zeer logeable Huisinge voorzien van een aantal kamers en Commoditeiten, keuken, kelders en verdere ruime appartementen thans in gebruik als Wasch- en Biljartkamer, voorts differente ruime stallingen, Koetshuis en Coepels, Oranjerie Thuijnmans- en Arbeiderswoningen, gemetseld Vinkenhuijs, Menagerie en Vijvers wel aangelegde vrugt- en moestuijnen, geselecteerde bosschen en beplantingen mitsgaders een partij geestlanden. 

Uit een kadasterkaart van 1822 blijkt dat de slingerende vijver met een eiland tegenover het herenhuis al was aangelegd. 

In 1877 wordt de buitenplaats opnieuw ingemeten, de eigenaren wijzigen de moestuin, er komen kassen en een perenmuur. De personeelswoning naast het huis wordt verplaatst naar een ander perceel aan de oprijlaan en er wordt in plaats van een oude kas een timmerschuur gebouwd. De oude portierswoning wordt afgebroken en een z.g. Zocher portierswoning wordt teruggebouwd.

Het oude huis uit circa 1850, werd in 1913 vervangen door een veel groter landhuis in historiserende stijl. Ook de oude boerderij de Hofsteede krijgt een ander uiterlijk. De hooimijt verdwijnt en er wordt een fraaie ommuurde tuin aangelegd, verdeeld in compartimenten met hoogteverschillen.

Dit huis werd aan het eind van de Tweede Wereldoorlog verwoest tijdens een bombardement van de geallieerden. Dit lot trof ook de boerderij, maar deze is na de bevrijding herbouwd.

 

Huidige situatie

 

De huidige villa verrees in 1953 op de plaats van het verwoeste landhuis. Niet lang daarna werd een waterpartij aan de noordwest zijde van het landgoed voorzien van folly's in de vorm van kasteelruïnes.

 

Huidige doeleinden 

 

Particulier bewoond, het landgoed is op aanvraag te bezichtigen.

Foto's 

(Haags- Gemeentearchief)

 

Foto   1:  Hofstede Duindigt na het bombardement

 

Foto's 

 

 

 

 

Bronnen Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid Holland

 

 

©2003 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 29-06-2008