Cromvliet te Rijswijk. 

Locatie

Buitenplaats Cromvliet ligt aan de Beetslaan 251, aan het einde van de Penninglaan, de voormalige oprijlaan, te Rijswijk. 

Google Maps


Grotere kaart weergeven

Ontstaan 

De ouderdom van Cromvliet gaat terug tot aan de Middeleeuwen, de aanvankelijke boerderij groeide in de loop van de 17e eeuw uit tot buitenplaats. 

Geschiedenis 

Cromvliet breide zich steeds verder uit, in de 16e eeuw was het eigendom van mr. Adriaan van Leyden, pensionaris van Delft en strekte de grond van Cromvliet zich uit van de Geestbrug tot aan de Laakmolensloot.  

Het huidige huis werd in het midden van de 17e eeuw gebouwd door zijn kleinzoon Pieter van Leyden van Leeuwen, Baljuw en dijkgraaf van Den Briel en de Landen van Voorne.

Bij verkoop in 1736 bestond de buitenplaats uit: Herenhuis, stal, koetshuis, boeren- en tuinmanswoning, tuinen, warmoesland en drie morgen grond. Het werd verkocht voor fl. 13.500 aan Hendrick Godfried Baron van Weecke.

Cromvliet werd in 1759 gekocht door Hendrik Caen voor Fl 15.500. Cromvliet werd toen omschreven als: een hecht, sterk en doortimmerd herenhuis, voorzien van een kleerzolder en ruime kelders en keuken en 15 grote en kleine vertrekken. Daarbij nog koetshuizen, stalling voor 7 paarden, een boeren- en tuinmanswoning en een tuin met exquise vruchtbomen.

Hij vergrootte de buitenplaats onder meer met de grond van de kort daarvoor afgebroken buitenplaats Vijverstein. Tevens liet hij de buitenplaats aanzienlijk verfraaien. Ook de slangenmuur achter het huis moet in deze tijd aangelegd zijn.

Het nog steeds bestaande hoofdgebouw werd destijds omringd door uitgestrekte tuinen met vijvers, paden en bosschages. Ook stonden er verschillende bijgebouwen, zoals een koetshuis. Langs de Vliet stond een fraaie theekoepel. 

In 1925 moet het grootste deel van de buitenplaats het veld ruimen voor de bouw van de wijk Cromvliet en wordt er in het huis een kleuterschool gevestigd.

In 1939 werden er tijdens de mobilisatie militairen van het 14e departement Bataljon ingekwartierd.

Na de Tweede Wereldoorlog tot 1985 werd het gebouw gebruikt als inrichting voor geestelijk gestoorde bejaarden.

Huidige doeleinden  

Herenhuis werd in 1995 gerestaureerd en geschikt gemaakt voor particuliere bewoning.

Huidige situatie 

Het hoofdgebouw, een stukje tuin met slangemuur en de oprijlaan - de huidige Penninglaan - zijn de overblijfselen van de buitenplaats.

In september 2004 is een gedeelte van de slangenmuur ingestort.

Tijdens bodemsanering van een speeltuin in maart 2005, werd een fontein uit de 18e eeuw opgegraven, evenals steunberen van één van de bijgebouwen.

Eigenaars/ bewoners

1560_ ????-  mr. Adriaan van Leyden

????_1654 - Pieter van Leyden van Leeuwen

1654_1736 - Pieter van Leyden van Leeuwen jr.

1714_1731 - Benjamin Teixera

1736_1751 - Coenraad Pieter van Leyden van Leeuwen

1751_1752 - Hendrick Godfried Baron van Weecke

1752_1759 - Jan Carel Baron van Eck van Nergena

1759_ ???? - Hendrik Caen

????_1924 - Leden van het geslacht Caen

Foto's   

(Gemeentearchief Rijswijk)

 

Foto   1:  Voorzijde Huis Cromvliet anno 1902

Foto   2:  Voorzijde Huis Cromvliet anno 1910

Foto   3:  Oprijlaan buitenplaats Cromvliet anno 1910

Foto   4:  Engelse tuin buitenplaats Cromvliet anno 1910

Foto   5:  Toegangshek Vlietzijde buitenplaats Cromvliet anno 1910

Foto   6:  Plafond huis Cromvliet anno 1910

Foto   7:  Toegangshek voorzijde buitenplaats Cromvliet anno 1920

Foto   8:  Theekoepel buitenplaats Cromvliet anno 1923

Foto   9:  Voorzijde Huis Cromvliet rond 1924

Foto 10:  Achterzijde Huis Cromvliet rond 1924

Foto 11:  Achterzijde Huis Cromvliet rond 1936

Foto 12:  Voorzijde Huis Cromvliet anno  1953

Foto 13:  Voorzijde Huis Cromvliet anno  1975

Foto's 

Foto 14:  Voorzijde Huis Cromvliet 

Foto 15:  Achterzijde Huis Cromvliet 

Foto 16:  Toegangshek buitenplaats Cromvliet 

Foto 17:  Slangenmuur buitenplaats Cromvliet 

Foto 18:  Fontein buitenplaats Cromvliet

Bronnen 

Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid Holland

Kastelen en Buitenplaatsen, Monumenten in Rijswijk

©2005 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Toegevoegd 25 april 2005

Google Maps 29 juni 2008

Aangepast 5 januari 2010