Commandeurshof te Maasland (gem. Midden Delfland)

Locatie

Commandeurshof was gesitueerd tussen de Commandeurskade, de Plantage en de Oude kerk.

Google Maps


Grotere kaart weergeven

Ontstaan 

Gebouwd in 1365 als verblijfplaats van ridders van de Duitsche orde.

Geschiedenis 

De Duitsche Orde is een geestelijke ridderorde, gesticht in de middeleeuwen, met als doel de verzorging van zieken en armen. 

In 1241 schonk graaf Willem II van Holland het patronaatrecht der kerk van Maasland, waaraan later door ridder Diederik van Coldenhove en zijn vrouw, door Jkvr. Richarda van Holland en door Floris V o.a. goederen bij Delft werden toegevoegd. Deze orde werd in 1241 gevestigd in het huis ten Hofdijk eveneens in Maasland.

Huis ten Hofdijk werd in 1365, met toestemming van de Ruwaard van Holland hertog Albrecht van Beyeren, afgebroken en er werd nabij de kerk van Maasland een nieuw huis werd gebouwd. 

Het hoofdgebouw werd rond 1720 afgebroken, in 1968 vond men de funderingen van dat huis.

Jasper van Egmond van Merestein liet kort na zijn benoeming tot commandeur van Maasland in 1556 een 'zomerhuis' bouwen ten zuiden van de commanderij. In de loop der eeuwen heeft het huis diverse verbouwingen ondergaan. De bovenverdieping van het rechterdeel van het huis was oorspronkelijk hoger, maar werd verlaagd en is zo gebleven. De traptoren om de verdieping te bereiken, was tot 1744 getooid met een achtkantig torentje, het traptorentje zelf is in 1912 afgebroken.

Huidige situatie

Van de eens zo indrukwekkende commanderij is niet veel overgebleven, alleen het ‘zomerhuis’ uit 1556 staat er nog, van de traptoren is een klein stukje opnieuw opgemetseld. Het lagere gedeelte van het huis is later aangebouwd.

Meer

http://tweegezichten.middendelfland.net/32commandeurshof.htm

Foto's 

Prent 1:  De Commandeurshof in de 16e eeuw

Foto  2:  Het zomerhuis van de Commandeurshof

Bronnen

http://tweegezichten.middendelfland.net

http://www.ridderlijkeduitscheorde.nl/

Holland in vroeger tijd 

©2006 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 29-06-2008