Clingendael te Wassenaar

 

Locatie

Het landgoed Clingendael ligt in de gemeente Wassenaar, op de grens met Den Haag, alwaar de ingang tot het landgoed is op de Wassenaarseweg in Den Haag.

 

Google Maps
Grotere kaart weergeven

 

Ontstaan 

Ontstaan uit een boerderij die voor het eerst in 1544 werd vermeld.

Geschiedenis 

Vanaf 1591 werd het terrein systematisch omgevormd tot een buitenverblijf. Daartoe werden aangrenzende gronden gekocht om het landgoed te vergroten en meer aanzien te geven. 

In 1644 bestond Clingendael volgens een taxatierapport uit huis, schuur, hooibergen, een laan met plantage, boomgaard met vijver en de nog steeds bestaande toegangslaan naar het huis beplant met populieren (nu linden). De grachten aan weerszijden van de laan zijn kort na 1910 gedempt.

Op een kaart uit 1660 is te zien dat er ten oosten van de boerderij een eenvoudig huis is gebouwd, op een dam in een afwateringssloot. Het sobere gebouw was ongeveer 10 bij 10 meter. Restanten van dit onderkelderde paviljoen van twee bouwlagen vormen de oudste delen van het huidige huis.

In de negentiende eeuw werd het huis gemoderniseerd en kreeg het grotendeels zijn huidige uiterlijk. Het zeventiende-eeuwse huis werd naar voren uitgebreid, in het midden kwam een zwaar risaliet met de hoofdingang onder een balkon. Alles ging onder één kap, de gevels werden bepleisterd en grote empirevensters werden voorzien van luiken. Een klokkentoren accentueerde het geheel.

Van het interieur uit deze periode is door aanpassing later in de negentiende eeuw niet veel overgebleven.

In 1839 wordt aan Clingendael het  naastgelegen landgoed Oosterbeek toegevoegd.

Eind negentiende eeuw wordt het huis aan de zuidelijke zijde aanzienlijk uitgebreid met een nieuwe vleugel met serre.

De Japanse tuin op het landgoed werd rond 1900 aangelegd

In 1954 werd de gemeente Den Haag eigenares van park en huis Clingendael.

Tussen 1979 en 1982 werd het inmiddels vervallen landhuis gerestaureerd

 

Huidige situatie

Van de eind zeventiende-eeuwse tuinaanleg is hier en daar nog een spoortje te vinden, zoals de vijvers voor en achter het huis, die in feite grillig vergraven bassins van de formele aanleg zijn.

Het landschapspark naast en achter het huis is redelijk bewaard gebleven

 

Huidige doeleinden 

Sinds 1983 biedt Clingendael onderdak aan het Nederlands Instituut voor Vredesvraagstukken.

Toegankelijkheid 

Clingendael is in zijn geheel rijksmonument. Het park is grotendeels vrij te bezoeken. De Japanse tuin is alleen gedurende mei en de eerste twee weken van juni open.

Foto's 

(Haags- Gemeentearchief)

 

Foto   1:  portierswoning van Clingendael anno 1910

Foto   2:  Huize Clingendael, voorgevel  anno 1915

Foto   3:  Huize Clingendael, zijgevel anno 1915
Foto   4:  Clingendael. Japanse tuin anno 1915

Foto   5:  Clingendael. Hollandse tuin anno 1915

Foto   6:  Huize Clingendael, oostgevel anno 1960

Foto   7:  Huize Clingendael, westgevel anno 1960

Foto   8:  wachthuisje het landgoed 'Clingendael' anno 1973

Foto   9:  Toegangshek landgoed 'Clingendael' anno 1973

Foto 10:  Huize Clingendael, achtergevel anno 1976

Foto 11:  Huize Clingendael, oostgevel anno 1976

Foto 12:  Huize Clingendael, voorgevel  anno 1980

Foto 13:  Huize Clingendael, interieur anno 1980

Foto 14:  Restauratie Huize Clingendael anno 1980

Foto 15:  Huize Clingendael, schouw anno 1980

Foto 16:  Huize Clingendael, voorgevel  anno 2002

Foto 17:  Huize Clingendael, oostgevel anno 2002

 

Foto's   

Foto 18: Voorzijde  huis Clingendael anno 2003

Foto  19: Achterzijde huis Clingendaal anno 2003

 

Bronnen  Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid Holland

 

©2004 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 29-06-2008