Carabas te Rockanje

Locatie

Carabas ligt aan de Duinrand 9 in Rockanje. 

Google Maps


Grotere kaart weergeven

Ontstaan 

Ontstaan rond 1927 op de plaats van Huis te Rooswijck, welke op oudere kaarten is vermeld maar waar geen gegevens van bewaard zijn  gebleven.

Geschiedenis 

Rockanje werd aan het begin van de 20e eeuw een wijkplaats voor Rotterdamse welgestelden die er buitenplaatsen lieten aanleggen om de drukke stad te kunnen ontvluchten.

Er heeft echter nooit een groot huis op het landgoed gestaan.

Architect Verhagen die destijds het landgoed van 3 ha. kocht, bewoonde de 18e eeuwse boerderij die er heden ten dagen nog staat.

Verhagen legde een tuin aan volgens zijn eigen principes, hij koos voor een opeenvolging van drie tuinen parallel aan het huis: een zaaituin, een zomertuin en een wintertuin waarachter het bos zich uitstrekt.

Het landgoed werd na de Tweede Wereldoorlog uitgebreid.

Verhagen overleed in 1950

Huidige situatie

Verhagens erfgenamen trachten sinds zijn overlijden de tuin zoveel mogelijk volgens zijn opvatting te onderhouden.

Toegankelijkheid 

Carabas is enkele dagen per jaar op schriftelijke aanvraag te bezoeken.

Het buiten heeft geen monumentenstatus

Foto's 

Foto 1:  Huize Carabas - voorzijde

Foto 2:  Huize Carabas - achterzijde 

Bronnen 

Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid Holland

2003 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 29-06-2008

Bijgewerkt: 30-04-2013