Burchvliet te Rijswijk.

Locatie

De buitenplaats Burchvliet lag tot 1892 aan het einde van de Geestbrugkade op de hoek van de Delftse en Haagse Trekvliet.

Google Maps


Grotere kaart weergeven

Ontstaan 

Op dit punt lag in de middeleeuwen al een huis dat oorspronkelijk 'De Vriesen' werd genoemd en dat aanvankelijk als tolhuis werd gebruikt.

Geschiedenis

In een koopakte wordt vermeld dat op 23 augustus 1630 Annechien Herckelines een stuk land koopt: "Seecker perceeltje lants tussen de tol en de Geestbrug voor f 850-"

Het huis werd vermoedelijk rond 1633 verbouwd en kreeg het zijn naam Burchvliet. De voorgevel werd toen versierd met vier gevelstenen waarop niet alleen het jaatal -1633- te lezen stond maar ook de nieuwe naam van het huis: "Burchvliet".

In 1637 verkoopt Annechien Herckelines het inmiddels "Burchvliet" gedoopte huis aan Lodewijk van Boshuizen Vendrich van de schutterij te 's-Gravenhage omvattende: Seeckere huysinghe, erve en boomgaarde met die brugge en de geregtigheden van de toll, van ouds genaamd de Vriezen en nu genaamd "de Burchvliet voor É4500= Zijn weduwe Aaltje Pietersd verkocht het huis werderom in 1637 aan Ida van Baerle.

In de 19e eew is Burchvliet herhaaldelijk van eigenaar veranderd, in 1783 was dat Philipse Johannes Roels. In 1838 kocht de toenmalige eigenaar van het Buiten "Leeuwendaal" Mr. Johan Anthony ≠Philipse het huis Burchvliet. 

Tot 1834 was het Voorburgs grondgebied, daarna, na herindeling Rijswijks.

Burchvliet behield zijn woonfunctie tot 1875, toen werd er de "Stoomwasch- en Bleekerij Burchvliet" gevestigd.

Door een verbreding van de Vliet in 1892 moest Burchvliet verdwijnen. Om scheepvaartverkeer meer ruimte gegeven werd de hoek tussen de genoemde Vlieten afgegraven. 

Laatste eigenaar was jhr. mr. C.H.Th. Hooft Graafland, eigenaar van het buiten Drievliet.

Huidige situatie

Van huis en park is nu niets meer over.

Stille getuigen: 

Wat resteert, is een gevelsteen die het wapen van Voorburg voorstelt: Een uit het water rijzende burcht. De fraaie gevelsteen bevindt zich tegenwoordig in het muurwerk van de cour van het Tollenshuis, waar het Rijswijks Museum is gevestigd.

Foto's   

(Beeldbank Rijswijk)

 

Prent  1:  Burchvliet rond 18e eeuws

Prent  2:  Burchvliet rond 18e eeuws

Foto   1:  Burchvliet rond 1890

Foto   2:  Burchvliet met Drievliet rond 1890

Foto   3:  Burchvliet rond 1891

Foto   4:  Burchvliet rond 1891

Foto   5:  Burchvliet rond 1900

Foto   6:  Burchvliet rond 1900

Foto's 

Foto   7:  Huis Burchvliet c.a. 1780

Foto   8:  De fraaie gevelsteen van Burchvliet

Bronnen 

Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid Holland

Th. B. W. van der Kooij - "Rijswijk verzamelaar"

©2003 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 29-06-2008