Buitenplaats Buitenrust (Hessenhof) te Den Haag

 

Locatie

Buitenplaats Buitenrust lag aan de Scheveningseweg in Den Haag op de plaats van het Vredespaleis.

 

Google Maps
Grotere kaart weergeven

 

Ontstaan 

In 1708 huis koopt landgraaf Philips van Hessen-Philipsstal "een woning en landen met heeren-, tuinmans-, en boerenhuis, mitsgaders tuinen, boomgaarden en klingen" en noemt dat Hessenhof.

Geschiedenis 

De naam van het huis werd in 1783 omgedoopt in Buitenrust, toen raadpensionaris Pieter van Bleyswijk het aangekocht.

Van 1828 tot 1838 wordt Buitenrust gebruikt door Johann Georg Heine als sanatorium. Het werd toen ook wel het Bultenpaleis genoemd.

Buitenrust' werd in 1839 aangekocht door de Prins van Oranje (de latere Koning Willem II) en werd omschreven als "een heerenhuizinge, tuinmanswoning, koetshuis, stalling, schuur, lokaal voor orangerie, bloem- en trekkasten, ijskelder, tuinen, enz.

In 1840 werd Buitenrust aanzienlijk vergroot en tot paleis ingericht. Het gebouw werd "verfraaid" met quasi gothieke uitbouwsels. Ook de binnenzijde werd naar de toen heersende smaak verfraaid.

Na zijn dood in 1849 vestigt zijn Weduwe Anna Paulowna zich op Buitenrust. Bij haar overlijden in 1865 erft haar dochter Sophie het buiten.

In 1897 overlijdt Sophie en komt het in handen van haar echtgenoot, de |Groothertog van Saksen Weimar. 1901 komt het goed in handen van Mr. Goekoop

In 1903 wordt het huis gebruikt door de Geschiedkundige Vereniging "Die Haghe" voor een tentoonstelling van schilderijen en prenten die betrekking hebben op Den Haag in de 19e eeuw.

Buitenrust bestaat in 1906 uit acht aaneen gekoppelde gebouwen. Deze acht gebouwen waren aan de buitenzijde te onderscheiden door hun verschil in hoogte of door de vorm der daken. Men betrad het voorplein vanaf de Scheveningseweg door een monumentaal hek. Het voorplein werd omsloten door vijf gebouwen. Het middengebouw, van oorsprong heeft dit gebouw vermoedelijk vrij gestaan, dit leidde men af aan het  afgeschuinde dak en de hoekpilasters aan de achtergevel. Links en rechts een zijvleugel, van gelijke hoogte als het middengebouw maar later aangebouwd, afgesloten door een paviljoen. Deze paviljoens waren lager dan de overige gebouwen aan het plein.

In 1913 moest het worden afgebroken ten behoeve van de aanleg van de tuinen van het Vredespaleis.
 

Huidige situatie

Op het terrein van Buitenrust staat het Vredespaleis.

 

Foto's   

(Haags- Gemeentearchief)

Prent 1:  Voorzijde Buitenrust 1850

Foto  2:  Voorzijde Buitenrust 1867

Foto  3:  Voorzijde Buitenrust 1900

Foto  4:  Achterzijde Buitenrust 1903

Foto  5:  Achterzijde Buitenrust 1903

Foto  6:  Zijgevel Buitenrust 1907

Foto  7:  Achterzijde Buitenrust voor de afbraak in 1913

 

Bronnen 

Jaarboekjes Die Haghe 1904, 1906 en 1968

Haags Gemeentearchief

 

2005 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 29-06-2008