Abspoel te Oestgeest

 

Locatie

Het buiten Abspoel lag in het noorden van Oegstgeest en behoorde tot de goederen van de abdij van Egmond. 

 

Google Maps
Grotere kaart weergeven

 

Ontstaan 

In 1574 werd Abspoel door Leiden in brand gestoken om te voorkomen dat Spaanse troepen zich in de gebouwen zouden verschansen.

Geschiedenis 

In 1591 werd het door de Staten van Holland geconfisqueerd en verkocht.

Op afbeeldingen, waaronder van Roelant Roghman, is een omgracht, kasteelachtig huis te zien, bestaande uit ten minste drie vleugels en een (trap)toren. 

Waarschijnlijk heeft de oude uithof als uitgangspunt dienst gedaan bij de aanleg van de buitenplaats.

 

Het terrein van Abspoel werd - zo blijkt uit een kaart uit 1742 - doorsneden door kaarsrechte, met bomen beplante lanen. Vanuit het huis was er via een centrale laan uitzicht op het Groene Kerkje van Oegstgeest. Alleen direct achter het huis lag een sier aanleg met onder meer parterres. De rest van het terrein bestond waarschijnlijk uit nutsgronden. 

 

In de negentiende eeuw had het terrein een meer landschappelijk karakter, hoewel het oude lanenstelsel bleef bestaan.

 

Huidige situatie

Van Abspoel is niets meer over. De gebouwen werden in 1863 afgebroken, waarna het terrein tot landbouwgrond werd omgevormd. 

 

Stille getuigen

Voor kasteel Endegeest staat een verweerde, achttiende-eeuwse zandstenen obelisk, afkomstig van het voormalige Abspoel.

Het object heeft een driehoekig grondvlak. Op de drie zijden zijn reliëfvoorstellingen van de Zondvloed, de Koperen Slang en Mozes die water uit de rotsen slaat, nog vaag herkenbaar.

Foto's

(Regionaal archief

Leiden)

Prent  1: Ridderhofstad Abspoel 17e eeuw

Prent  2: Ridderhofstad Abspoel 18e eeuw

Foto's 

Prent  3:  Abspoel anno 1730

Foto   1 : De stenen obilisk afkomstig van Abspoel

Bronnen Kastelen en buitenplaatsen in Zuid Holland 

 

©2003 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google maps 21-06-2008