Kasteel Zwieten in de zeventiende eeuw.

Het had de gestalte van een omgracht huis dat uit twee naast elkaar gelegen vleugels bestond.

tekening door Roelant Roghman