De neoclassicistische fašade aan de parkzijde van Welgelegen

 heeft een met een fronton bekroond middenrisaliet

anno 2006

Foto: J. van der Kooij