De fundamenten van het huis die door klimop 

en struikgewas worden overwoekerd.

Foto: J. van der Kooij 2004