'Overpost' met koetshuis kort vr de verbouwing in 1950-'51.

dia G.P. Muijen