“ ’t Huis Langeroode” anno 1714

Tekenaar: Fr. van Bleyswijck

Afbeelding: De Viersprong, uitgave van de Historische Vereniging voor Alphen aan den Rijn

 en omstreken, jaargang 6, augustus en november 1989, nummers 20 en 21.