De gereconstrueerde poort van Berendrecht

Foto: J. van der Kooij 2004