Naast resten van de buitenplaats werd betrekkelijke zwaar,

en uit flinke bakstenen opgetrokken muurwerk van

een veertiende- of vijftiende-eeuws huis gevonden

Foto: Provinciaal Steunpunt Monumentenzorg en Archeologie van het Erfgoedhuis Zuid-Holland