Het tuinhuis van Villa Nuova

Foto collectie Streekarchief 'Rijnlands Midden'