Overzichtskaart van de Nieuburch anno 1694

gravure JJ Milheusser