Hoekenburg tijdens de restauratie

Afbraak van de zijvleugel

Foto: J. van der Kooij