Het voormalige hek van Hoekenburg,

aan de Parkweg voor park Vreugd en Rust

Foto: J. van der Kooij