Theekoepel van Damsigt

Deze theekoepel heeft tot de jaren zeventig van de twintigste eeuw als aula gediend

op een kerkhof in Leidschendam. Vervolgens is het bouwwerk uit elkaar genomen en

overgedragen aan de Stichting Mooi Voorburg, die plannen heeft de koepel op

Vreugd en Rustte laten herrijzen.