De Crabbehoff - achterzijde

Foto: J. van der Kooij 2003