Toegangshek tot de Crabbehoff

Foto: J. van der Kooij