Tijdens opgravingen in 1955 vond men zware funderingen

van het in 1394 gesloopte kasteel.

 

Foto: Rijswijks archief