Kaart Huis Blankenburg van J.J. Blassiere  1764

Bron: Wassenaar Historische verkenningen van E.M.C.M. Janson uitg. Van Dishoeck Bussum